Faydalı Bilgiler

Neden Kömür?

Faydalı Bilgiler

Neden Kömür?

Kömür, yanabilen, sedimanter, organik bir kayadır. Başlıca; karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup diğer kaya tabakalarının arasında damar halinde milyonlarca yıl boyunca ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda fiziksel ve kimyasal değişime uğraması ile meydana gelmiştir.

Kömür, fosil atık maddelerin bataklık alanlarda birikmesi ve bu tabakaların değişime uğraması sonucu meydana gelir. Bu tabakalar, üzerine çeşitli çökeltilerin birikmesi ve yer kabuğunun hareketleri sonucu yer altına gömülmüştür. Yer altına gömülen bu fosil atık maddeler, milyonlarca yıl boyunca ısı ve basınca maruz kaldıklarından, fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğramış “kömür”e dönüşmüştür.
Kömürler organik olgunluklarına göre; linyit, altbitümlü, bitümlü ve antrasit diye gruplara ayrılırlar. Linyit ve altbitümlü kömürler diğer kömür türlerine göre daha yumuşak, kırılgan ve mat görünüşlü olup nem içerikleri yüksek, karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve bitümlü kömürler ise genellikle sert ve parlak görünüşlü olup nem içerikleri düşük, karbon içerikleri yüksektir.
Kömürlerin yaşları 15 ile 400 milyon yıl arasında değişir. Kullanım alanlarına göre değişiklik arz etmekle birlikte kömürler, uluslar arası teknik analiz değerlerine (spect) göre sınıflandırılır.
Kömür, dünyadaki en yaşlı, en güvenilir ve en düşük maliyetle elde edilen temiz bir fosil yakıttır. Kömür, insanoğlunun yaşamında ve enerji üretiminde önemli bir yer tutar. Genellikle elektrik üretiminde, endüstride ve ısınma amaçlı kullanılır. 
YAYGINDIR; Kömür, dünyada 50’den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğal gaz) dünyanın belli bir bölümünde değil tüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Birçok ülkede elektrik üretiminin önemli bir bölümü kömürden elde edilmektedir. Dünyada elektrik üretiminin yaklaşık % 40’ı kömürden sağlanmaktadır. Bu oran ABD ve Almanya’da % 53, Yunanistan’da % 69, Çin’de % 75, Danimarka’da % 77, Avustralya’da % 83, güney Afrika’da % 93, Polonya’da % 95, Türkiye’de % 32 civarındadır. Günümüzde mevcut madencilik teknolojisi ile yılda yaklaşık 1 trilyon ton kömür üretilmektedir.
GÜVENİLİRDİR; Kömürün, dünyada yaygın olması ve birçok ülke tarafından üretiliyor olması tedarikte güvenilirliği sağlamaktadır.
TEMİZDİR; Teknolojik gelişmeler ve yeni tekniklerle birlikte günümüzde kömür, tüm dünyada doğayı kirletmeden en doğru ve verimli şekilde kullanılmaktadır. 
EKONOMİKTİR; Gerek endüstriyel ve gerekse ısınma amaçlı kullanımda kömür son derece ekonomik ve çevreci bir yakıttır. Dünya elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık % 40’ı kömürden sağlanmaktadır. Ayrıca, depolama ve nakliye anlamında da en ekonomik yakıt türüdür.
KALİTELİ KÖMÜR, DOĞRU YAKILDIĞI SÜRECE GÜVENİLİR, EKONOMİK VE ÇEVRECİ BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR.Neden Kömür?